Prasa

„6548" - Michael Biber, Agnieszka Szostek, Jerzy Zajączkowski

O.pl – „6548 – PIN, dostęp do świata obrazów"

--------------------------------------
„Sukając Marilyn" – wystawa zbiorowa

O.pl – „Sukając Marilyn"

--------------------------------------
„Jaskinia" – Alicja Klimek

O.pl – „Alicja Klimek, Jaskinia"

--------------------------------------
„Inwentaryzacja" – Jolanta Wagner

www.artinbrief.pl – "Porządek rzeczy"
www.news.o.pl - " Inwentaryzacja"

--------------------------------------
„Karty pamięci" – Małgorzata Mitka

glassismore.com – "Mamory Cards – Małgorzata Mitka"

--------------------------------------

Strony