Prasa

„Inwentaryzacja" – Jolanta Wagner

www.artinbrief.pl – "Porządek rzeczy"
www.news.o.pl - " Inwentaryzacja"

--------------------------------------
„Karty pamięci" – Małgorzata Mitka

glassismore.com – "Mamory Cards – Małgorzata Mitka"

--------------------------------------
"Wire-less" – Piotr Micek

O.pl – "Wire-less"

--------------------------------------
„PLANT–A(k)CJA" – Alicja Patanowska

glassismore.com – "PLANT–A(c)TION" – Alicja Patanowska

--------------------------------------
"re-DIGITAL" – Natalia Kopytko / Diploo Studio

CZECHDESIGN – "Polská keramika inspirovaná pop i kyberkulturou, to je Diploo Studio"

--------------------------------------
„Różowy jest sexi" – Kalina Bańka

Gazeta Wyborcza – „Ceramika na różowo"

--------------------------------------