O nas

Galeria BB działa w Krakowie od 1997 roku, a we Wrocławiu od 2004 roku. Prowadzi działalność wystawienniczą i edukacyjną. Zrealizowała do tej pory ponad 180 wystaw w kraju i za granicą, m.in. w Danii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Serbii, we Włoszech i na Węgrzech.

Kurator i właściciel Galerii BB, Anita Bialic, konsekwentnie, od daty założenia galerii, zajmuje się obiektem. Prezentuje design, popularyzuje unikatowe szkło i sztukę powstałą z wykorzystaniem szkła. Promuje głównie młodych artystów, ale też zaprasza na wystawy dojrzałych artystów, posiadających mocną pozycję na rynku sztuki. 

Od 2012  roku Galeria BB realizuje we Wrocławiu Europejski Festiwal Szkła „Play with Glass” – we współpracy z Fundacją Fly with Art, Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta, Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Okręg Wrocławski oraz Gminą Wrocław. Jego kuratorami są: Anita Bialic i prof. Kazimierz Pawlak. Projekt Play with Glass – European Glass Festival znalazł się w aplikacji Wrocławia do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Obecnie jest to jedno z najważniejszych w Europie wydarzeń w obszarze sztuki szkła. www.europeanglassfestival.com


ANITA BIALIC – kurator, manager kultury, współorganizator Europejskiego Festiwalu „Play with Glass”, członek Rady Programowej dwumiesięcznika "Szkło i Ceramika"; prowadzi galerię sztuki w Krakowie i we Wrocławiu. Zrealizowała ponad 150 wystaw w kraju i zagranicą – była kuratorem większości z nich.

Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Organizacji i Zarządzania Przemysłem Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, 1981. Przez wiele lat pracowała jako dziennikarz (m.in. „Rzeczpospolita”, „Przegląd Tygodniowy”, „Przekrój”, „Student”, „Zycie Literackie”, „Czas Krakowski”, „The Warsaw Voice”, „Dziennik Polski”). W 1993 roku stypendystka Fundacji Marshalla w USA.