KRYSZTAŁ(Y) ZAGŁĘBIA. PROJEKTANCI SZKŁA 1960–2000

KRYSZTAŁ(Y) ZAGŁĘBIA. PROJEKTANCI SZKŁA 1960–2000
Jan Sylwester Drost / Ludwik Fiedorowicz / Bogdan Kupczyk /
Józef Podlasek / Ryszard Serwicki / Maria Słaboń /
Zofia Szmyd-Ścisłowicz / Eryka Trzewik-Drost

ul. Garbarska 24, Kraków – 04.08.2021–07.10.2021

Czytaj więcej...

KRYSZTAŁ(Y) ZAGŁĘBIA. PROJEKTANCI SZKŁA 1960–2000

Jan Sylwester Drost / Ludwik Fiedorowicz / Bogdan Kupczyk / Józef Podlasek /
Ryszard Serwicki / Maria Słaboń / Zofia Szmyd-Ścisłowicz / Eryka Trzewik-Drost

ul. Garbarska 24, Kraków – 04.08.2021–07.10.2021

Zagłębie Dąbrowskie było w okresie powojennym jednym z ważniejszych ośrodków hutnictwa
szkła w Polsce. Wyroby Huty Szkła Gospodarczego (HSG) „Zawiercie”, HSG „Ząbkowice” i Huty
Szkła Artystycznego (HSA) „Staszic” trafiały na rynki całego świata, choć często pod inną marką.
Ich projektanci pozostawali bezimienni, a dorobek projektowy hut nie został do tej pory rzetelnie
opracowany i upowszechniony.

Prace projektantów śląskiego Zagłębia znajdują się w nielicznych kolekcjach muzealnych, pojawiają
się natomiast coraz częściej na rynku antykwarycznym i portalach sprzedażowych. Nie
zawsze jednak są właściwie identyfikowane i rzetelnie opisane. A przecież właśnie szkło, a nie
węgiel, jest bogactwem Zagłębia Dąbrowskiego: kryształowe z „Zawiercia”, prasowane – tańsze,
a więc bardziej dostępne – z huty „Ząbkowice”, oraz artystyczne, unikatowe – z huty „Staszic”.

Ramy projektu (wystawy) wyznaczają lata 1960–2000. W 1960 roku w HSG „Ząbkowice” został
zatrudniony na stanowisku projektanta Jan Sylwester Drost, absolwent wrocławskiej PWSSP
(obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta). Stworzył on prężnie działający ośrodek
projektowy, w którym zatrudnienie znaleźli: Bogdan Kupczyk, Eryka Trzewik-Drost, Ryszard
Serwicki, Ludwik Fiedorowicz. W 1967 roku w HSG „Zawiercie” rozpoczął pracę Józef Podlasek,
kilka lat później Maria Słaboń, która prowadziła wzorcownię przez 40 lat, oraz Zofia
Szmyd-Ścisłowicz.

Lata 1960–2000 były okresem świetności hut szkła Zagłębia oraz nadzwyczajnego rozwoju
szklarstwa użytkowego w tym rejonie. Z nadejściem XXI wieku huty zaczęły przeżywać trudności
i ostatecznie zostały zamknięte.

Na wystawie, przygotowanej we współpracy z Galerią Stara Łaźnia w Zawierciu oraz Pałacem
Schoena Muzeum w Sosnowcu, znajdą się prace pochodzące z kolekcji obu tych instytucji
i obiekty wypożyczone z kolekcji prywatnych. Wiele z nich nie było dotąd publicznie prezentowanych.

Szkło kryształowe, po 1960 roku wyjmowane z kredensów na specjalne okazje, i szkło prasowane,
używane na co dzień, po raz pierwszy znajdą się na jednym stole.

Kuratorzy wystawy: Anita Bialic – Galeria BB, Karolina Kindler-Skowronek – Galeria Stara Łaźnia 

Celem projektu „Kryształ(y) Zagłębia. Projektanci szkła 1960–2000” jest udokumentowanie
i spopularyzowanie dorobku projektantów szkła hut Zagłębia Dąbrowskiego – HSG "Zawiercie",
HSG "Ząbkowice", Huty Szkła Artystycznego „Staszic".
Projekt, realizowany przez Fundację Fly with Art we współpracy z Galerią BB, Galerią
Stara Łaźnia oraz Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu, jest współfinansowany przez
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 
Celem projektu „Kryształ(y) Zagłębia. Projektanci szkła 1960–2000” jest udokumentowanie
i spopularyzowanie dorobku projektantów szkła hut Zagłębia Dąbrowskiego – HSG "Zawiercie",
HSG "Ząbkowice", Huty Szkła Artystycznego „Staszic".
Projekt, realizowany przez Fundację Fly with Art we współpracy z Galerią BB, Galerią
Stara Łaźnia oraz Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu, jest współfinansowany przez
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.